Ano na lang ang matitira

Kung tatalikuran ang kasinungalingan
Babaklasin ang pader na tinataguan
Ibababa ang maskara ng mga lihim
Huhubarin ang damit ng pagkukunwari
Lalagasin ang paimbabaw na pagkukubli

Ano kaya ang mangyayari

Kung iaalay and hilaw na katotohanan
Ilaladlad ang tunay na kabuluhan
Ilalaan ang walang bahid na pagkatao
Hahayaang bumuhos ang taos na mga salita
Ibubunyag ang dalisay na mga kataga

Pag-ibig? Pag-ibig kaya?
Advertisements

5 thoughts on “Ano na lang ang matitira

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s